Regina去了英國兩禮拜,其中一禮拜在上課、另外一禮拜則快速的體驗了倫敦一番

上次跟大家提到,我會把旅行筆記以「食衣住行」來歸類

文章標籤

Regina Lin 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()